Газ вуглеводневий скраплений ПБА

Нормативні показники якості продукції

№ п/п
Найменування показника
Норма згідно нормативного документа
Фактично отримані результати
1
Массова частка компонентів, %:
- метану, етану
Не нормується
1.86
- пропану
50+-10
57.48
- сума вуглеводів С4 і вище
Не нормується
37.73
- сума ненасичених вуглеводів, не більше
6.0
4.17
2
Вміст рідкого залишку за температури 40 °C, вільної води і лугу
Відсутність
Відсутність
3
Тиск насичених парів, надлишковий, МПа, за температуру;
плюс 45 °C, не більше
1.6
1.212
мінус 20 °C, не менше
0.07
0.116
мінус 35 °C,
-
-
4
Масова частка сірки та сірчистих сполук, %, не більше
0.01
0.003
у тому числі сірководню, не більше
0.003
відсутність
5
* Густина за температури 15 оС, кг/м3
-
535.00